Teenused

Teeme oma tööd võimalikult loodussõbralikult.

Investeerime järjepidevalt metsatehnika uuendamisse.

Dammix AS pakub mitmekülgseid teenuseid seoses metsa majandamisega, alustades metsa raiest ja lõpetades eritehnika remondiga.

Tööde teostamisel jälgime metsa majandamise head tava ning keskkonnastandardeid.

Meie eeliseks on vilunud ja pikaaegsete töökogemustega töötajad.

Meie teenused
🍂
Metsa ülestöötamine

Raieteenus harvesteri ja saemeestega sõltuvalt raieliigist. Metsamaterjali kokkuvedu.

 

📰
Metsamaterjali ost ja müük

Ostame ja müüme kokkuleppehinnaga palki ja paberipuitu.

💼
Kasvava metsa ost

Ostame metsakinnistuid ja kasvava metsa raieõigust.

🌄
Hakkpuidu varumine

Võsaraie giljotiinidega,  võsa ja raiejäätmete kokkuvedu vahelattu forvarderiga. Hakkimine mobiilse hakkuriga vahelaos.

Hüdrotarvikute valmistamine

Valmistame vastavalt kliendi soovile hüdrovoolikuid ja müüme erinevaid hüdrotarvikuid.

Remonditeenus

Autode, väikebusside ja traktorite remonditeenus meie töökojas Helme vallas Linna külas.