Ettevõttest

Pikaajaline kogemus ja kaasaegsed lahendused


Dammix AS on 1993. aastal asutatud  kohalikul kapitalil põhinev ettevõte.

Enam kui 20 toimekat tegevusaastat tõendavad meie usaldusväärsust metsandusvaldkonnas. Omame pikaajalisi koostöösuhteid nii Riigimetsa Majandamise Keskuse, erametsaomanike kui ümarpuidutöötlejatega.

Meie edu aluseks on olnud turu põhjalik tundmine ning töökas ja asjatundlik meeskond. Tänaseks töötab meie meeskonnas juba  34 inimest.

Aastate jooksul oleme pidevalt investeerinud metsatehnika uuendamisse, et teha oma tööd võimalikult kvaliteetselt ja kliendile kasulikult. Me ei tee järeleandmisi tööohutuse või keskkonnahoiu osas.

Dammix AS eesmärk on olla usaldusväärne partner kliendile ja hea tööandja valdkonna parimatele.

 


Meie meeskond

Tõnis Raide

Juhataja

Enno Vijar

Metsaraie ja metsamaterjali kokkuvedu

Raigo Kindsiko

Metsamaterjali ost ja müük

Kalle Kiusalaas

Raieõiguse ja kinnistute ost

Gevo Golding

Energiapuidu varumine

Margo Malm

Hüdrotarvikute valmistamine ja remonditeenus

Pille Valner

Pearaamatupidaja

Anne Volver

Personalijuht